Creative Writing Course Free Shipping
e-Learning Center Login  


Register  
EN | FR | NL | RO | SV | DE

Kreativt Skrivande Introduktionskurs

En introduktion i att erövra det kreativa tänkandet, bygga upp kreativitet och motivation som steg i att till slut bemästra basfärdigheter inom det kreativa skrivandet.

Vår introduktionskurs i kreativt skrivande assisterar de som önskar förbättra sin kreativitet, uppfinningsrikedom, talang och förståelse för konstnärlighet genom att leverera relevant introduktionsmoment och praktiska övningar. Kursen är användbar för att omvandla det kreativa skrivandets metoder till bekanta, metodmässiga verktyg. Därmed kan användare lättare finna motivation och komma in i det kreativa tänkandet i relation till områden så som publicering, marknadsföring, media och skrivfokuserade yrken.

Innehållet i denna kurs är strikt begränsat till engelska. Här nedan kan du finna den engelska beskrivningen över introduktionskursen:

The Creative Writing Introductory Course constitutes only the introductory chapter of the Module I - Creative Writing Techniques - Beginner to Lower Intermediate, which is available to you on the Creascriptum homepage and includes a full compendium of synthesized theory, relevant examples and practical exercises meant to assist one in mastering creative professional writing techniques.

The purpose of this Creative Writing Introductory Course is primarily to provide you with a very rich toolkit of practical information regarding creative approaches, methods and techniques, philosophies, artistic values, evocative literary examples and inventive experiments. All of those are meant to assist you in shaping your mindset into a highly creative machinery of artistic originality, resourcefulness and ingenuity. It addressed all who wish to improve creativeness, harness talent and add more depth to their artistic faculty.

The Creative Writing Introductory Course will assist those wishing to improve their creativity, ingenuity, talent and understanding of artistry by providing them with a relevant Introduction to handy practices of Creativity and Creativeness. The course is useful in habituating and motivating their creative mindset in relation to publishing, advertising, media and writing-related professions.

Course Contents

Is there a book in you?

Inspiration and Depth

Building Depth and Adding Substance  to your first descriptive Character

Building Depth and Adding Substance to your Settings

Ideas and Imagination


Creative Concepts, Themes,  Motifs and Symbols

Finding your own Vision  and acting upon it

Basic Phrase-Enriching Techniques

Writing Descriptive Passages

Writing Action Passages
 

Building Suspense

Motivation and Self-Discipline

Habituated Creative Practices (HCPs)

Creative Writing Assignments

Creascriptum Allmänna Villkor Creascriptum Privacy Statement Website door Dinkel Systems