Creative Writing Course Free Shipping
e-Learning Center Login  


Register  
EN | FR | NL | RO | SV | DE

Creascriptums Tjänster

Utöver utveckling och publicering av kursmaterial kan vi erbjuda utökade tjänster till våra klienter.

Publicering

Sedan den 21:a maj 2014 är Creascriptum ett privatägt förlag för specialiserade innehåll, med möjligheten att professionellt utvecklakorrekturläsa, redigera, binda och publicera samt marknadsföra texter på engelska eller holländska. Vi bjuder därmed in alla författare och innehållsutvecklare (från noviser till experter) att kontakta Creascriptum med sina manus för att få en personlig konsultation och genomläsning av deras skriftliga verk.

Du kan göra en gratis förfrågan genom att kontakta Creascriptums ansvariga utgivare Luise Beatrice Istrate via e-post eller telefon:

E-post: luisebeatrice@creascriptum.com 

Telefon: 0031 621 411 788.

Konsultverksamhet inom Marknadsföring, Skriftlig konsultation och kursutveckling

Creascriptum erbjuder även specialiserade tjänster och konsultation inom fältet för högkvalitativt skrivande, i att assistera produktionen av professionella texter på engelska inom många olika kategorier av media: publicering, marknadsföring, copywriting, affärsmässigt skrivande, affärsplaner och militära texter.

Vår breda erfarenhet tillåter oss att assistera våra klienter i produktionen av högkvalitativa texter, oavsett om dessa är privatpersoner, etablerade företag eller aktiva organisationer.

Creascriptum Allmänna Villkor Creascriptum Privacy Statement Website door Dinkel Systems