Creative Writing Course Free Shipping
e-Learning Center Login  


Register  
EN | FR | NL | RO | SV | DE

Om Creascriptum 


Creascriptum grundades med ett tydligt syfte: att erbjuda såväl teoretisk som praktisk assistans i professionellt skrivande genom användarvänliga kurser i onlineformat, arbetsböcker, studiemateraial, anpassade moduler och guidade aktiviteter. Företagets högkvalitativa undervisningsmaterial baseras på mångårig erfarenhet och aktivt arbete inom kreativt skrivande, marknadsföring, akademiskt skrivande samt företagsorienterat textarbete, inklusive tester mot målgrupper och publicering.

Creascriptums vision är att dela denna relevanta kunskap med företagets lokala och internationella klienter samtidigt som en nivå av professionalism erbjuds över den globala marknaden. Detta innebär att leverera relevant visdom om hantverket som är text och skrivande, värdet i god kommunikation, samt detaljerad information om det professionella skrivandet. Creascriptums kurser vänder sig till den som är intresserad av eller redan arbetar inom fält som publikation, reklam, copywriting, marknadsföring, journalism, massmedia, företagsrelaterad kommunikation, akademiskt eller kreativt skrivande.

Creascriptum Allmänna Villkor Creascriptum Privacy Statement Website door Dinkel Systems