Creative Writing Course Free Shipping
e-Learning Center Login  


Register  
EN | FR | NL | RO | SV | DE

Välkommen till Creascriptum

Creascriptum är ett företag som levererar kurser, program och studiematerial inom fältet för professionellt skrivande, strategisk kommunikation och self-branding. Oavsett domän har Creascriptum mångårig erfarenhet i ryggen, tillsammans med praktiskt testade metoder inom såväl skräddarsytt kursarbete som digitala lektioner och program.

Vår metod ämnar att förvandla noviser till kompetenta, professionellt anpassade skribenter och språkanvändare, till den grad att de har alla verktyg för att bli framgångsrika inom sitt arbete. Vi gör detta genom att inte bara bygga upp och assistera din språkliga förmåga, utan även genom att uppmuntra och träna din uppmärksamhet, mentalitet och personliga verktyg till att fasa in i ett praktiskt och professionellt tänkande. Creascriptum tjänster omfattar: redigering, förlagsverksamhet, marknadsföring lösningar, reklamkampanjer, branding och omprofilering, affärspresentationer, utbildningsinnehåll och kreativa workshops.

Specialized Word Lists for Authors and Writers

Företagets ambition är att hålla en genomgående professionell kvalitet i alla led när det gäller att leverera pedagogiska produkter. Vår högkvalitativa undervisning inom fältet för professionellt skrivande inkluderar flertalet olika element: digitala onlinekurser, tryckta moduler, studielitteratur, lathundar och guidade aktiviteter. Alla våra undervisningsprodukter är menade att assistera globala användare i att utveckla deras skrivande, marketing och business, från novis till expertnivå, och därmed nå en professionell nivå och framgång inom sitt arbetsfält.

Creascriptum erbjuder expertis för användare som strävar efter att: 

  • lära sig skrivandets konst och hantverk på en professionell nivå (kreativt skrivande)
  • lära sig hur man marknadsför sina idéer, produkter och tjänster till klienter och kunder (marknadsmässigt skrivande)
  • lära sig detaljkunskap om hur man bäst gör reklam, skapar sitt eget varumärke och hur man skriver affärsplaner och näringslivsmässiga texter (affärsmässigt skrivande)
  • erövra praktiska kunskaper i hur man startar, bygger och framgångsrikt utvecklar sitt eget företag eller rörelse (entreprenörskap)

Creascriptum arbetar också som ett självständigt förlag för specialiserade innehåll, därmed kan du också utveckla, korrekturläsa, redigera, binda och publicera samt marknadsföra ditt arbete med oss.

Creascriptum erbjuder också att använda ovanstående tjänster till att assistera i skapandet av specialiserade publikationer och/eller texter med engelska som skriftspråk, inom fält så som: reklam, copywriting, publikationer, media, marknadsföring, näringsliv och militära skrifter. Våra konsulttjänster hjälper skapandet av affärs & försäljningsplaner, marknadsföring och reklamstrategier och andra specialiserade marknadsföringsresultat.

Creascriptum Allmänna Villkor Creascriptum Privacy Statement Website door Dinkel Systems