Creative Writing Course Free Shipping
e-Learning Center Login  


Register  
EN | FR | NL | DE

Privacy Statement

Creascriptum respecteert te allen tijde de privacy van de bezoekers van haar website en van haar klanten en opdrachtgevers. De gegevens die door het gebruik van deze website of door het leveren van producten en/of diensten bij Creascriptum bekend zijn of geraken bij Creascriptum, worden niet openbaar gemaakt, verkocht of ter beschikking gesteld aan derden of op andere wijze verveelvoudigd. Medewerkers van Creascriptum en eventueel ingeschakelde derden kennen een strikte geheimhouding en zijn verplicht alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Voor de ontwikkeling van onze website verzamelen wij niet-persoonlijke gegevens over uw bezoek aan de website. Deze gegevens zijn nimmer door ons terug te leiden tot individuele personen. De verzamelde gegevens dienen uitsluitend statistische doeleinden en worden automatisch na uiterlijk een jaar verwijderd.

Persoonlijke gegevens die via de website aan Creascriptum worden toegestuurd dienen uitsluitend voor de afhandeling uw verzoek, daaronder begrepen de afhandeling van uw bestelling en de afhandeling van informatie-aanvragen. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in de beveiligde administratie van Creascriptum. Uw bestelling of informatieaanvraag is niet gekoppeld aan andere persoonlijke of niet-persoonlijke gegevens. De bestel- en contactprocedure verloopt separaat en is niet verbonden met de verzameling van statistieken.

Algemene Voorwaarden Privacy Statement Website door Dinkel Systems